Storywise
 

Het helende verhaal

Creatieve Verhalende Coaching 
 

Verhalenderwijs luisteren naar de stem in jezelf.
Ieder mens heeft zijn eigen (levens-)verhalen.
Verhalen die ons iets vertellen over wie we zijn.

Soms is het alsof we gevangen zijn in onze verhalen en beelden. Of ze lijken zo oud en versleten dat we niet meer goed weten hoe ze weer nieuwe glans kunnen krijgen. Ze blokkeren en belemmeren ons in wie we zijn en wat we eigenlijk echt zouden willen.

Als we durven luisteren naar de roep dat er iets is dat wil veranderen, dat er nieuwe perspectieven mogelijk zijn, dan kan de Held - die ieder van ons ook is - op reis gaan om zijn bestemming te vinden.

 

Door tijdens die reis ook contact te maken met de wereld van de beelden kunnen we ontdekken waar het verhaal stokt ...
Als we daar stil durven zijn, kunnen we gevonden worden door
dat wat ons wil helen. Zo kunnen onze verhalen gidsen zijn onderweg. En blijken de monsters en draken die verslagen moesten worden in het woud, mogelijkheden te zijn voor groei en ontwikkeling. Door vertrouwd te raken met de tekens en zelf weer de hoofdpersoon te worden in je eigen verhaal kan het leven opnieuw zijn eigen stroom nemen.

Werkwijze
Aan de hand van een werkvraag werk je toe naar de gewenste situatie. Naast het gesprek zijn verhalen en de eigen innerlijke beelden een ingang. Schrijven, tekenen, imaginatie, lichaams-
gericht en systemisch werk zijn werkvormen die hierbij ingezet kunnen worden. Het aantal sessies wordt afgestemd in overleg.
 

 

Voor Wie 
Voor mensen die;
* hun zelfvertrouwen willen versterken
* zicht willen krijgen op hun relatie met de ander 
* hun passies en drijfveren willen onderzoeken
* willen stilstaan bij ervaringen van verlies en rouw
* meer bewustwording en zingeving willen in leven en werk

En voor mensen die; 
* willen werken aan een verhaal, presentatie, lezing of optreden.

Pauline Seebregts biedt dus individuele coachingssessies van ong 1,5 uur. Daarnaast geeft zij de Training 'Goudstof in de Barsten'  Werken met beelden en verhalen in begeleidingssituaties.