Storywise
 
Maatwerk voor bedrijven en organisaties


Symposium Waterschap De Dommel

Thema 'Mooi Water'

Review 
Als afronding van het symposium “Mooi Water, plezier of noodzaak” heeft Pauline een verhaal verteld. Het was een bijzonder symposium: op de voormalige rioolwaterzuivering Tilburg-Oost, in een tent met een podium in het midden en zeer goede sprekers. De gasten konden hun mening geven middels stemkastjes op stellingen van de sprekers. In deze sfeer moest Pauline haar verhaal vertellen. Het werd een bijzondere afsluiting.Het onderwerp was Mooi Water. Ik denk dat ze niet eens wist wat een waterschap precies doet. Echter in een voorbereidend gesprek wist ze mij de juiste informatie te onttrekken om haar verhaal te maken.
 
'
Met prachtige metaforen wist ze iedereen te boeien. Uniek was hoe zij elementen van de dag en uitspraken van de sprekers ter plekke wist te verwerken in haar verhaal. Steeds kwamen er verrassende wendingen.
Na afloop van een zeer geslaagde bijeenkomst ging het over de sprekers, maar “...die verhalenvertelster maakte het a
f”!
 - Martin Bouwman Communicatie adviseur Waterschap de Dommel -
   
Zie: Symposium Mooi Water groot succes!

Terug