Storywise
 
Maatwerk voor bedrijven en organisaties


Unieke vertelvoorstelling 'Kloppend Hart' voor Zorginstelling ‘Dichterbij’.
Afgelopen twee jaar speelde de succesvolle vertelvoorstelling 'Kloppend Hart' voor Zorginstelling Dichterbij meer dan 50x. Deze op maat gemaakte voorstelling betrof de relatie en communicatie tussen ouders/verwant enerzijds en medewerker anderzijds en vooral het komen tot een efficientere samen-werking en communicatie met elkaar in het belang van de client. Samen ontdekten, medewerker en ouder/ verwant, de meerwaarde van wederzijdse betrokkenheid die uitmondt in concrete stappen in de praktijk. Vele aanvragen volgden uit de teams. 
Dit bijzondere project is ontwikkeld door Petulia van Tiggelen, Mirjam Mare en Thérèse Heijne. Totaal onverwachts echter overleed Thérèse zomer 2010. Een groot verlies. Pauline nam haar rol over.
 

De voorstelling 'Kloppend Hart' die op maat gemaakt was voor Dichterbij op basis van verhalen van de directeur, manage-ment, medewerker, clienten en familie sloeg ondanks aanvankelijk scepsis bijzonder aan. Het was raak, herkenbaar en bleek een hele goede basis voor uitwisseling en vroeg om meer. Deze voorstelling werd steeds gespeeld voor teams van medewerkersen ouders/verwanten. Na de voorstelling boden mijn collega en ik dan een twee uur durende werksessie waarin thema's als communicatie en samenwerking nader werden uitgewerkt. We hebben eigenlijk alleen maar positieve commentaren gehaden het bleek ook voor de managers input en houvast te geven om verder te kunnen werken.

We realiseren ons dat geen instelling hetzelfde is en dat per instelling eenzelfde problematiek met andere accenten kan spelen. Echter we hebben ervaren dat Verhalend Theater of een 'Verhaal Op Maat' in een veranderingsproces een sterke insteek is die veel mogelijkheden biedt.