Storywise
 
Maatwerk voor bedrijven en organisaties

Verhalend theater bij veranderingsprocessen

We reiken u verhalen en speficieke werkvormen aan die helpen om specifieke veranderingen of thema’s binnen uw organisatie of instelling op een creatieve en aansprekende manier met elkaar aan de orde te stellen. Eerder werden wij betrokken rond-om trajecten binnen o.a zorginstel-lingen en GGZ instelling die onderlinge verbetering van samen-werking, communicatie en het vormgeven van beleid betroffen.

Het Verhaal
Het verhaal wordt verteld en gespeeld door deze twee vertellers. Het verhaal is zorgvuldig geschreven op grond van interviews met de diverse geledingen binnen een organisatie; Bijv. directie, management, medewer-kers, ouders/verwanten, cliënten. De kracht van deze opzet in verhalende vorm is dat het verhaal op grond van de interviews uitermate herkenbaar is.

De ervaring leert dat de voorstelling hierdoor vaak als dusdanig rakend en uitnodigend wordt ervaren dat dit een goede basis is om specifieke thema’s die spelen in een daarop volgende werksessie aan de orde te stellen.

De Werksessie
Na het verhaal en een korte pauze volgt een werksessie waarin de specifieke vraag en situatie binnen uw instelling leidend is. Middels specifieke vertel-werkvormen bevragen we deelnemers over het specifieke onderwerp binnen uw organisatie (Bijv samenwerking, communicatie, beleid) Wat wordt herkend vanuit het eerder vertelde verhaal en hoe staat u in dit verhaal? Elkaars verhaal en ervaring hierin horen blijkt vaak al zoveel nieuwe informatie en input te geven. In de dagelijkse gang van het werk is hier vaak geen tijd voor. We bekijken we hoe dit kan leiden tot concrete stappen en afspraken.

Gezamenlijke Afsluiting
De groepen komen weer bij elkaar en doen verslag van hun bevindingen.


Ze leggen hun plannen voor samenwerking aan elkaar voor. Wij bekijken hoe dat in de toekomst kan beklijven zodat het niet alleen bij woorden blijft maar er ook concreet afspraken gemaakt worden.

Resultaten

Resultaat is uiteraard afhankelijk ook van de gestelde vraag en het doel.
* Meer begrip en inzicht voor de verschillende posities en perspectieve binnen een organisatie
* Meer bewustwording en inzicht over eigen motivatie en handelen
* Meer bewustwording over het belang van samenwerking en communicatie
* Openere communicatie en samenwerking kwam client ten goede