Storywise
 
Maatwerk voor bedrijven en organisaties

Krantenartikelen:Verteltheatervoorstelling 'Een Stevig Fundament' (pdf)
 Krant: De Limburger
 Krant: De Gooi-en Eemlander
 
(klik op plaatjes voor krantenaritkelen)

Verteltheatervoorstelling voor Zorginstelling STEVIG
‘EEN STEVIG FUNDAMENT’ - Werken aan Vertrouwen -

In het kader van het Project ‘Zicht op Autonomie’ worden medewerkers uitgenodigd om na te denken over de vraag: Hoe zij (nog) bewuster om kunnen met onvrijwillige zorg? Daartoe krijgen ze een verteltheatervoorstelling + werksessie aangeboden. De vertellers en coaches Pauline Seebregts en Mirjam Mare spelen deze vertelvoorstelling en begeleiden de werksessie.

De Vertelvoorstelling

De theatrale voorstelling is middels vele interviews en gesprekken met alle geledingen in de organisatie tot stand gekomen en door ‘Verhaal op Maat’ speciaal gemaakt en geschreven voor deze gelegenheid. Vanuit verschillende invalshoeken worden situaties invoelbaar gemaakt van medewerkers, behandelaars en cliënten: In hoeverre maak je keuzes voor cliënten? hoe ga je om met conflicten? wat doet het met je? kan er over gesproken worden met collega's?

De Werksessie
Na de voorstelling staan in de werksessie de verhalen van de medewerkers centraal. Wat herkennen ze vanuit de voorstelling? Hoe staan ze zelf in dit proces en welke concrete stappen kunnen gezet worden als het gaat om bewuster omgaan met onvrijwillige zorg.

Reacties van medewerkers;
- Zo dit komt wel binnen!
- Goed om te zien hoe onze zorg door cliënten wordt ervaren
- Ik had er geen zin in maar het was supergoed en herkenbaar
 
 ism VERHAAL OP MAAT PRODUCTIES