Storywise
 

Verhalenderwijs genieten

Verhalenverteller Pauline Seebregts treedt in het hele land op met vertelvoorstellingen, vaak begeleid door professionele muzikanten. Kenmerkend voor haar voorstellingen is dat werkelijkheid en fictie vaak met elkaar verweven zijn. Pauline brengt verhalen en voorstellingen met humor en diepgang die ontroeren, verwonderen en inspireren.

Optredens voor Particulieren
Pauline Seebregts beschikt over een uitgebreid repertoire van bestaande verhalen. Magische, wijze en spannende verhalen.
Daarnaast schrijft ze zelf of stemt bestaande verhalen af op een thema, plaats of situatie. Ze maakt en vertelt verhalen voor een huwelijk, begrafenis, jubileum, doop, verjaardag, ziekbed, bijzondere gelegenheid of gezellig samenzijn. Verhalen die aansluiten bij vraag en wens.


Lopende Vertelvoorstellingen
Inspiratieavond 'Helden van Nu' Film, Verhaal en Dialoog

Vertelvoorstelling 'Mijn hart woont elders'
Het waargebeurde verhaal van een Syrische en Ethiopische vluchteling i.s.m. verteller/muzikant Gottfrid van Eck. Info voorstelling

Vertelvoorstelling Mantelzorg Voorstelling 'Een hart vol verhalen' met waargebeurde verhalen van en over mantelzorgers verweven met metaforische verhalen i.s.m. harpiste Jopie Jonkers. Info voorstelling

Vertelvoorstelling 'Judith'
Een eigentijdse voorstelling over twijfel, moed en wie je kiest te zijn als het er werkelijk op aankomt. Info voorstelling

Vertelvoorstelling 'Maria'  Maria, moeder van Jezus die aanklopt bij een vrouw van nu i.s.m harpiste Jopie Jonkers. Info voorstelling

Kerst Verhalen / Winter Vertellingen 'Vonken in de Nacht'

Eerdere Vertelvoorstellingen

Vertelvoorstelling 'Jozef' 

 Een kleine greep uit eerdere optredens;
Bibliotheektheater Rotterdam
Het Rijksmuseum Amsterdam
ABN-AMRO bank Brabant
Monumentendag Gem. Den Bosch
PVDA vrouwennetwerk Amsterdam
Bisdom Breda
Etty Hillesum Centrum Deventer
Hogeschool Rotterdam
Schouwburg Agnietenhof Tiel
Dagvoorzitter Congres De Baak Driebergen
Symp. Healing Art of Storytelling Zweden
Vom Horen Sagen Festival Duitsland
Healing Words Peacefestival Isräel
Renton Technical College Seattle USA
Symp. Weaving Hope Denemarken