06 - 49687013 info@storywise.nu

Inspiratiebijeenkomst

– Film, Verhalen en Dialoog –

Deze inspiratiebijeenkomst is bedoeld voor maatschappelijke organisaties en geloofs-gemeenschappen die op zoek zijn naar een inhoudsvolle avond met hun eigen achterban.

Neem contact op
voor meer informatie en boeking!

0344 785381

06 49687013