06 - 49687013 info@storywise.nu

Inspiratiebijeenkomst

– Film, Verhalen en Dialoog –

Deze inspiratiebijeenkomst is bedoeld voor maatschappelijke organisaties en geloofs-gemeenschappen die op zoek zijn naar een inhoudsvolle avond met hun eigen achterban.

Neem contact op voor informatie en boeking

0344 - 785381

06 - 49687013