06 - 49687013 info@storywise.nu

Training Narratieve Coaching

‘Het Goud in de Barsten’

Werken met het verhaal van de ander in begeleidingssituaties

Verhalend Coachen

Een training waarin je rond leert kijken en luisteren naar het levensverhaal van de coachee. Op zo’n manier dat deze nieuwe perspectieven kan leren zien en antwoord vindt op zijn eigen vragen.Verhalen kunnen voor mensen een helende werking hebben. Door te vertellen over je eigen leven en je lotgevallen, worden lijnen zichtbaar tussen de verschillende fragmenten in je ervaring en ontstaat er een gevoel van continuïteit in je beleving. Dit wordt door velen als heilzaam ervaren. Mensen verlenen hun identiteit aan die verhalen die ze vertellen over zichzelf. Doordat de coachee in een begeleidingssituatie zijn verhaal opnieuw kan vertellen, hiermee aan de slag gaat en reflecteert kan hij zo die nieuwe verbindingen maken, losse gebeurtenissen binnen het geheel van zijn leven zien. Zo kan het verleden in een nieuw perspectief gezet worden en eventueel tot herwaardering leiden. 

Luisteren naar het Verhaal

We leren te luisteren met andere oren, we leren namelijk te luisteren naar het verhaal onder het verhaal: wat probeert iemand door het verhaal heen te vertellen, wat is de rode draad en wat is de onderliggende beweging die zich wil laten kennen? Door tijdens dit proces als coach contact te maken met de wereld van de beelden van de ander kunnen we ontdekken waar het verhaal stokt. Als we daar stil durven zijn en blijven luisteren en kijken kunnen we als coach de ander helpen te vinden wat geheeld wil worden. Zo kunnen verhalen gidsen zijn onderweg en blijken de monsters en draken die verslagen moesten worden in het woud, mogelijkheden te zijn voor groei en ontwikkeling.

Voor wie?

Narratieve coaching kan ingezet worden in vele beroepen. In coaching, counseling, de geestelijke gezondheidszorg, schoolbegeleiding, hulpverlening, rouw- en verliesbegleiding, religieuze problematiek. In teams, management en organisaties werpt het narratief werken met mensen en hun verhalen zijn vruchten af.

Er wordt bij de deelnemers uitgegaan van het beroepsmatig begeleiden van cliënten, aan intuïtieve ontwikkeling, empathisch vermogen en onbevangen waarnemen.

Wat leer je?

In deze trainig leert de deelnemer rondkijken in de wereld van de beelden in verhalen en de beelden van de cliënt. Ook leren deelnemers de betekenis van de beelden te helpen verstaan en hiermee te werken binnen counseling, coaching- of trainingssituaties door hier zelf mee te oefenen in beeldend vertellen, schrijven en daarop te counselen en te reflecteren.

Aan bod komen onder meer;
* Narratief coachen
* ‘De Reis van de Held’ (Joseph Campbell)
* Werken met polariteiten
* Het verhaal als metaforische ruimte
* Contexten waarin het verhaal gebruikt kan worden

Deze training is ervaringsgericht. Er wordt gewerkt met creatieve en narratieve werkvormen zoals; Beeldend vertellen, werken met metaforen, geleide imaginatie, creatief schrijven, tekenen en het counselen op de beelden in verhalen. Gebruik zal worden gemaakt van praktische theorie uit de narratieve therapie, psychosynthese, NLP en systemisch werk

Trainer Pauline Seebregts

Pauline Seebregts werkt vanuit haar eigen bedrijf als ervaren trainer en coach. Daarnaast treedt zij op als professioneel verhalenverteller en docent.

In haar werk werkt ze vaak met persoonlijke verhalen van mensen vanuit de wetenschap dat in het persoonlijke het universele te vinden is en in het ‘kleine’ het ‘grote’ zichtbaar wordt. ‘Mensen leren luisteren naar hun eigen verhaal, dat is wat mij inspireert’.  

Kosten

Vraag een offerte aan.

Annuleringsregeling

Storywise Annuleringsregeling

 

‘De Training Narratieve Coaching heb ik als zeer verrijkend ervaren. Theorie over verhalen vertellen en begeleiding, werden steeds op vlotte wijze in oefeningen gepraktiseerd. Ik heb tools gekregen waarmee ik zo aan het werk kan. De begeleiding door Pauline was zeer prettig en professioneel. Ze zorgt voor een veilig klimaat waarin verdiepend en persoonlijk gewerkt kon worden. Haar scherpe waarnemingen, persoonlijke feedback en humor droegen bij aan een gedegen en tegelijk aangename leerervaring’.

– Martijn Rozing,  Geestelijke verzorger Ziekenhuis –

Neem contact op
voor meer informatie en boeking!

0344 785381

06 49687013