Methodiek Deep Democracy

Vrijmoedig spreken en openhartig luisteren

* Echt benutten van ieders kennis en wijsheid

* Betere beslissingen leren nemen met elkaar

Dit is Harry

De zogenaamde ‘vreemde vogel’ in de groep of het team.
Degene die vaak een ander verhaal, geluid, mening of visie verwoord.

Vaak wordt deze ‘stem’ met weerstand ontvangen. Dat is jammer want hiermee gaat ook veel kennis en wijsheid verloren.
Hoe zou het zijn om deze kennis en wijsheid van ‘het andere’ op respectvolle wijze te onderzoeken met elkaar en zo
tot inclusievere besluiten te komen die breder gedragen worden!?

‘Story of Separation’

Het lijkt erop alsof we in een wereld leven waarin we steeds meer afgescheiden lijken van elkaar en tegenover elkaar komen te staan. Terwijl er in onze maatschappij, organisaties en communities genoeg vraagstukken liggen die een andere insteek vragen.

‘Daarvoor moeten we ‘The Story of Separation’ waarin de ander ‘the bad guy’ is los durven laten en een ander verhaal gaan vertellen’, stelt Charles Eisenstein, auteur over thema’s als milieubewustzijn, economie en spiritualiteit. ‘Een verhaal waarin we geen afgezonderde individuen zijn, maar verbonden mensen zijn die weliswaar verschillend zijn maar in de kern dezelfde behoeftes en verlangens hebben’.

Toch komen we in het werken en leven met elkaar die verschillen steeds tegen. Ze beïnvloeden onze beslissingen en maken dat we ons niet altijd volledig durven uitspreken want straks ‘hebben we een conflict’ of ‘wat zal die ander wel niet van me denken’ of ‘als ik me echt laat horen kost het me mijn baan’. Gevolg is dat er sabotagegedrag ontstaat en veel kennis en wijsheid niet op tafel komt en onbenut blijft.

Wil jij ook?

Voor jouw team, organisatie of community

  Dat ieders stem wordt gehoord en meedoet

  Dat de kennis en wijsheid van iedereen telt

   Dat op een veilige manier de verschillende
standpunten over een thema verkend kunnen worden

  Komen tot betere beslissingen met elkaar

Deep Democracy

Deep Democracy is een methode die vrijmoedig spreken, openhartig luisteren en het betere conflict bevordert en faciliteert.

De term ‘Deep Democracy’ werd als eerste gebruikt door Arnold Mindell, een Amerikaanse psychotherapeut. Het is ‘democratisch’ omdat het benadrukt dat elke invalshoek er toe doet en dat de kwaliteit van besluiten het grootste is wanneer zowel de meerderheids- als de minderheidsstem gewaardeerd wordt. Het is ‘deep’ omdat het verder gaat dan vele traditionele facilitatie methodieken. (Bron: www.deepdemocracy.nl)

Hoe werkt het?

 • STAP 1
  Verzamel alle invalshoeken
  (ook die haaks op die van jou staan)
 • STAP 2
  Zoek het alternatief
  (is er iemand die anders denkt?)
 • STAP 3
  Verspreid het alternatief
  (wie herkent dit?)

  (stemmen)
 • STAP 4
  Voeg wijsheid van de minderheid toe
  aan het besluit van de meerderheid

  (stemmen)

 • STAP 5
  Duik in de onderstroom

Voor wie?

Voor teams, organisaties en communities die willen werken aan betere communicatie, dialoog en besluitvorming.

 

Voorbeeld ‘Deep Democracy’

De Vraag

Ik werd gebeld door een ministerie of ik middels Storytelling met twee afdelingen wilde werken waar de samenwerking en communicatie moeizaam liep.

Er waren heel wat ergenissen, beelden en oordelen over en weer waarover niet hardop gesproken werd met elkaar. Laat staan dat een oplossing nabij was. Het belang was echter groot genoeg om er iets aan te doen want de inhoud en kwaliteit van het werk leed eronder.

Werkwijze

Vanwege de onuitgesproken oordelen over en weer en in overleg met de projectgroep besloten we met de methodiek Deep Democracy te werken. Dat was even wennen voor de twee afdelingen die aanvankelijk dan ook wat ongemakkelijk bij elkaar zaten …

Algauw werd in de eerste ronde een polariteit zichbaar die belemmerend werkte in de samenwerking. Door de structuur en heldere afspraken die we vooraf maakten met elkaar ontstond er genoeg veiligheid om deze nader te willen onderzoeken. Ik moedige ieder uit om nu vooral te zeggen wat steeds nog niet gezegd was. Mensen namen hier volop aan deel, zonder dat het aangenaam of onveilig werd. Juist niet!

Resultaat

Opvallend in de reflectie aan het eind op het hele proces was dat er veel was wat beide afdelingen eigenlijk niet wisten van elkaar of invulden over elkaar. Beelden die niet bleken te kloppen. Oordelen die niet juist waren moesten herzien worden. 

Nieuwe afspraken werden gemaakt en een proefperiode om op een nieuwe manier met elkaar aan het werk te gaan. Deze werd na verloop van tijd opnieuw gevalueerd met positief resultaat.

0344 785381

06 49687013