Verhaal of Voorstelling op Maat

Voor organisaties, instellingen, teams en communities

Verhaal op Maat – Afgestemd op thema, plaats of situatie

Verhalen die inspireren, verdiepen en motiveren. Geschreven en afgestemd op thema, plaats of situatie. Dit doe  ik voor organisaties, instellingen en teams. Verhalen en metaforen helpen om op veilige manier de werkelijkheid met andere ogen te bezien. Spelend met fictie en non-fictie.

Het verhaal kan bijv. als kapstok dienen bij een veranderingsproces in een organisatie, maar ook als een afsluiting van een traject. De beoogde verandering kan – n.a.v. de voorstelling – ondersteund worden door een verdiepingsprogramma met een dialoog, workshop of training.

De kracht van dit soort voorstellingen is dat ze werken als spiegel. De voorstelling laat verschillende (interne) organisatie perspectieven zien, wat vaak inzichtgevend werkt. De voorstelling legt dilemma’s bloot die een opmaat kunnen zijn voor dialoog en uitwisseling. Deze dilemma’s zijn vaak herkenbaar vanuit de directe werkpraktijk want gebaseerd op authentieke verhalen uit de organisatie zelf.

Denk verder ook eens aan een speciaal verhaal bij een jubileum, reorganisatie, afscheid of symposium.

Neem contact op voor een verhaal of voorstelling op maat!

‘Haar verhalen brengen verdieping’

Haar verhalen en voorstellingen brengen verdieping in de thema’s die spelen, vooral ook door haar inzicht in menselijke gevoelens, verlangens en belemmeringen. In haar training en coaching weet ze met haar verhalen het onzegbare bespreekbaar te maken’.

– Greet van Keulen, Manager en Coach –

Werkwijze voor Storymaking VERHAAL OP MAAT

Kijk in het uitvouwmenu hieronder hoe we te werk gaan en vraag naar de mogelijkheden. Neem contact op!

 

Stap 1 Wat wil de organisatie?

Eerst gaan we met de organisatie in gesprek: wat wil de organisatie? Dat vraagt vooral goed luisteren en doorvragen. We willen de vraag achter de vraag helder krijgen alsook het doel en de verwachting van onze bijdrage. Deze sessie alleen al werkt vaak heel verhelderend voor de opdrachtgever.

Stap 2 Ophalen van het verhaal + onderzoek

We lezen ons uiteraard goed in en doen nader onderzoek rond het thema of de beoogde verandering. We gaan in gesprek met relevante personen in de organisatie om hun ‘verhalen op te halen’.  De diversiteit van de verhalen geeft ons de juiste input om meer perspectieven te laten zien.

Stap 3 Schrijven en bewerken

Op basis van de verhalen en informatie komt het eerste conceptverhaal tot stand. In afstemming met de opdrachtgever verfijnen we en stellen we bij, als dat nodig is. We willen immers dat de voorstelling herkenbaar, aansprekend en inspirerend is!

Stap 4 Voorstelling die hoofd en hart raakt

We creëren een setting waarin het verhaal tot leven kan komen. Kan het echter niet live dan zoeken we naar andere middelen om het verhaal toch over te brengen middels bijv. film of online.

Stap 5 Dialoog en Verdieping

Om een verandering of inzicht werkelijk te doen landen is meer nodig. Een dialoog of verdiepingsprogramma helpt om de thema’s uit de voorstelling te verdiepen. Naar aanleiding van de voorstelling worden verhalen gedeeld en krijgen betekenis, inzichten worden opgehaald en bewustzijn groeit. Met de eerste concrete vervolgstappen wordt de beoogde verandering in gang gezet.

Vraag naar de mogelijkheden. Neem contact op!

Voorbeelden van Verhaal of Voorstelling op maat

Hieronder een paar voorbeelden wat ik kan betekenen met een

Verhaal op Maat voor jouw team, organisatie, symposium of bijeenkomst!

Uiteraard is er meer mogelijk!

Verhaal Ter Profilering

 Verhalen die impact hebben!

De Vraag
‘Het is belangrijk dat we ons werk beter voor het voetlicht krijgen. We willen ons steviger profileren in de samenwerking met anderen. Kun je ons hiermee helpen?’

Werkwijze
Op basis van interviews met cliënten, medewerkers en vrijwilligers maakten we verhalen die op social media werden gebruikt. We maakten ook een Podcast over een ‘Best Practice’ met verschillende samenwerkingspartners van deze organisatie.

Tot slot, organiseerden we een online meeting met betrokken organisaties waarin we de samenwerking in dialoog brachten.

Resultaat
Levendige verhalen lieten de impact van deze organisatie zien. Met positieve respons! Voor het eerst sinds lange tijd werden een aantal dilemma’s rond de samenwerking constructief besproken met elkaar.

Verhaal Ter Verandering

Het ‘Verhaal als Spiegel’

De Vraag
Onze organisatie zit in een veranderingstraject. We willen dat onze zorgteams beter afstemmen en samenwerken met de cliënt en zijn familie. Kan dat met behulp van Storytelling?’

Werkwijze
Op basis van verhalen die we ophaalden in de hele organisatie maakten we een vertelvoorstelling over dilemma’s die speelden op de werkvloer rondom contact, communicatie en samenwerking. In een verdiepingssessie na de voorstelling gingen we nader in op de verhalen van de teams. En maakten de teams concreet voor zichzelf wat een volgende stap was met elkaar.

Resultaat
De verhalen werkten als spiegel. Medewerkers kregen meer inzicht in hun onbewuste gedrag. Hun handelingsmogelijkheid en vaardigheden werden middels training door ons naderhand vergroot.

Verhaal Ter Inspiratie

Voor Symposium of Bijeenkomst

De Vraag
‘Voor een congres met organisaties van diverse religieuze signatuur, zoeken we iemand die het thema op prikkelende wijze zichtbaar kan maken middels de verhalen.’

Werkwijze
Het thema verkenden we op basis van interviews en onderzoek. Die verhalen verwerkten we tot een compacte voorstelling met live muziek. Het publiek had een actieve rol als het ging om de afloop van de verhalen. We werkten met een ‘open space’ waarin verschillende uitkomsten zichtbaar werden.

Resultaat
De ‘open space’ droeg bij tot veel dynamiek en beleving vanuit de zaal. Dit proces leidde bij de dilemma tafels naderhand tot tot levendige discussies.

Verhaal Ter Educatie

Verhalen die bewust maken

De Vraag
‘We willen vanuit de Provincie meer aandacht voor de problematiek rondom Vluchtelingen in onze regio. Kunnen jullie hierover een voorstelling maken?’

Werkwijze
Op basis van waargebeurde verhalen van de vluchtelingen – en in samenwerking met betrokkenen –  maakten we een voorstelling. Tevens brachten we de stem en het verhaal in van ‘de kritische’ Nederlander. We speelden deze voorstelling in de regio. Na de voorstelling gingen we met het publiek in dialoog.

Resultaat
Veelgehoorde feedback was dat de genuanceerde verhalen een indringend beeld gaven van een werkelijkheid waar je niet gauw over leest in de media. Ook ontstond er meer begrip voor de ‘kritische stem’ in het verhaal!

‘Werken met Pauline Seebregts was een genoegen!’

Voor een conferentie vormden zij voor ons  praktijkverhalen om tot een voorstelling. Pauline kan goed luisteren en stelt de juiste vragen. Op indrukwekkende wijze verwerkt zij wat ze gehoord heeft tot een aansprekend geheel. Opmerkelijk is hoe ze recht doet aan de toon, feiten en de boodschap van het verhaal. Vriendelijk, adequaat, professioneel en integer, zo zou ik het werk van Pauline willen typeren. Je kon een speld horen vallen toen ze de verhalen vertelde.’

– Thijs Tromp, Directeur Reliëf Vereniging van Zorgaanbieders –

Neem contact op
voor meer informatie en boeking!

0344 785381

06 49687013