Verhaalcirkels

Hulpmiddel voor dialoog
in team, organisatie en gemeenschap

Wat is een Verhalencirkel?

Een Verhalencirkel/Story circle is een kleine groep mensen en die fysiek of online samenkomen en verhalen delen – meestal vanuit hun eigen ervaring en gericht op een gemeenschappelijk thema. Als elke persoon op zijn beurt een verhaal deelt, ontstaat er een rijker en complexer verhaal. Tegen het einde zien mensen zowel de verschillen als de overeenkomsten die hun verhalen gemeen hebben. Een verhaalcirkel is een reis rond het thema, met meerdere perspectieven, wendingen en bochten.

Verhalencirkels worden vaak gezien als voortkomend uit de inheemse tradities. Verhaalcirkels kunnen praktische interventies worden om gedeelde kracht op te bouwen en tot actie over te gaan na het horen van thema’s uit de verhalen en het opbouwen van relaties tussen individuen.

Elke Verhaalcirkel is uniek. Ze kunnen perspectief geven, empathie vergroten, culturele nederigheid, luisteren, moed, kwetsbaarheid en genezing ondersteunen. Verhaalcirkels kunnen licht of diep zijn – afhankelijk van de hoop, bedoeling en  resultaten van de groep.

Wanneer werken met een Verhalencirkel?

Het is een vertelproces dat kan worden gebruikt voor;

 • een op zichzelf staand evenement rondom bijvoorbeeld
  een specifiek thema of een verandering.
 • als ijsbreker.
 • als hoofdactiviteit voor het op gang brengen van verbinding en dialoog  tussen mensen.
 • Het kan zelfs sociaal worden gebruikt rond een keukentafel of Zoom-kamer.

Hoe werkt een Storycircle?

 • Naar aanleiding van een zgn. ‘narratieve prikkelvraag’ worden de betrokkenen uitgenodigd om een ervaring/verhaal te delen rond de centrale vraag of thema.
 • Op basis van deze verhalen zoeken deelnemers met elkaar naar wat dit verhaal de verteller en de andere luisteraars te zeggen heeft (betekenisgeving).

 • Vanuit de verhalen wordt zo waardevolle contextuele informatie zichtbaar. Rode draden.  En ongetwijfeld laten die verhalen ook iets zien over de verschillen, overeenkomsten en eventuele aanknopingspunten voor verandering of gerichte actie.

Uitgangspunten

 • Luisteren is net zo belangrijk als spreken; ieder krijgt alle aandacht bij het vertellen van zijn of haar verhaal. Het gaat om de essentie van het verhaal en niet hoe het verhaal wordt gebracht of verteld.
 • Elke deelnemer heeft evenveel tijd om een ​​verhaal te delen 

 • Terwijl een deelnemer zijn of haar verhaal deelt zijn er geen vragen, kritiek, uitwisselingen of opmerkingen over het gedeelde verhaal.

Voor wie?

Voor teams, organisaties en gemeenschappen die rondom een specifiek thema, verandering of gebeurtenis hun verhaal willen delen met elkaar met als doel om (hernieuwde) verbinding te maken of juist te verdiepen met elkaar.

Zowel live alsook online zijn er mogelijkheden!

Voorbeeld van het werken met
een Verhalencirkel?

In de Coronaperiode werd vanuit “Ontmoeten ráákt” de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan een Verhalencirkel om zo weer een beetje
‘op verhaal te komen en samen te zoeken naar zin- en betekenisgeving.

Beluister de Podcasts

Vanuit de afdeling CTE van Cito hebben we Pauline benaderd met de vraag of ze een Podcast wilde maken over hoe medewerkers het werken in Coronatijd ervaarden. Deze Podcast vormde de start van een afdelingsbrede studiedag over werken op afstand. Met het uiteindelijke resultaat waren we heel blij. De Podcast was gemaakt naar aanleiding van Storycircles die we eerder online hadden gehouden met onze collega’s vooral met als doel om de draad weer op te pakken met elkaar na de Lockdowns.  Deze pakten verrassend verbindend uit. De Podcast bevatte heel open en persoonlijke verhalen van collega’s, waarin duidelijk werd dat iedereen de situatie anders had ervaren. Hiermee was de Podcast een prachtige opmaat voor de rest van de studiedag. 

Pauline wist in korte tijd iedereen op een prettige en professionele manier op verhaal te laten komen.
En daar ook een goed geheel van te maken. Wij waren heel tevreden over deze samenwerking. 

– Roelien Linthorst, manager CTE  CITO – 

Neem contact op
voor meer informatie en boeking!

0344 785381

06 49687013