Deze Verhalende Lezing over Eenzaamheid licht aan de hand van (waargebeurde) verhalen ervaringen, facts en inzichten op, over eenzaamheid …

Verhalende Lezing ‘Eenzaamheid’

Eenzaamheid is een gesteldheid die niet alleen voorbehouden is aan ouderen, zoals vaak wordt gedacht, ook jongeren zien zich geconfronteerd met situaties en periodes waarin zij eenzaamheid ervaren. Zeker in de (afgelopen) Corona periode.

Vaak wordt eenzaamheid als een probleem gezien waar we ‘graag van af willen’ en waarvoor allerlei maatschappelijke oplossingen en initiatieven ontwikkeld worden.

Tegelijk is eenzaamheid ook iets wat bij het leven hoort en wat ieder van ons in meerdere of meerdere mate wel herkent. Vanuit een meer existentieel oogpunt is eenzaamheid wellicht ook een ingang om ons innerlijk landschap nader te verkennen. Als we bereid zouden zijn om af te dalen en diep en waarlijk te luisteren, naar onszelf en naar elkaar, zodat een schrijnende toestand wellicht ook vruchtbaar kan zijn[1].

Want kun je Eenzaamheid wellicht bevrienden? Heeft Eenzaamheid ook een geschenk? En wat als Eenzaamheid een stem had?

Aan de hand van verhalen, ervaringen en inzichten vanuit de meer filosofische tradities, neemt Pauline Seebregts u mee om dit thema vanuit verschillende invalshoeken nader te bezien.

[1] Mag je ook eenzaam zijn? T. Jorna.

Voor Wie?

Deze lezing is vaker gegeven voor organisaties voor zorg en welzijn, buurtcommunities, bibliotheken, kerken, gemeentes, groepen. 

Pauline Seebregts Verhalenverteller, Trainer en Coach

Vanuit eigen fascinatie met het onderwerp eenzaamheid nam Pauline Seebregts als verhalenverteller deel aan verschillende social design projecten waarin het thema op kunstzinnige wijze werd belicht en vormgegeven, met als doel om nieuwe antwoorden te vinden. Tevens is zij als professioneel trainer/begeleider verbonden aan de Luisterlijn Nederland. Een telefonische hulpdienst waar getrainde vrijwilligers gesprekken voeren met aandacht ‘van mens tot mens’. Eenzaamheid is een van de meest voorkomende gespreks-onderwerpen. Echt diepgaand luisteren blijkt wel degelijk een verschil te maken. www.storywise.nu

‘Verhalenverteller Pauline Seebregts vertelt verhalen met een glimlach en kwinkslag, iets om over na te denken en die soms zachtjes ontroeren’.

Info Lezing

Duur: voorstelling: 45-60 min.
Speelvlak: 4×3 podium/ verhoging
Doelgroep: Volwassenen
Kosten: Op te vragen
Muziek: Met muziek (al dan niet live)

Aanvraag en informatie
M 06 49687013
E info@storywise.nu