06 - 49687013 info@storywise.nu

Iedereen kan te maken krijgen met eenzaamheid. In deze verhalende lezing maakt Pauline Seebregts het bespreekbaar ...

Eenzaamheid
wordt niet alleen ervaren door ouderen zoals vaak wordt gedacht. Ook jongeren ervaren situaties en periodes van eenzaamheid. Zeker in de (afgelopen) Corona periode. Vaak wordt eenzaamheid als een probleem gezien waar we ‘van af willen’ en waarvoor allerlei maatschappelijke oplossingen en initiatieven ontwikkeld worden.

Tegelijk is eenzaamheid iets wat ook bij het leven hoort en wat ieder van ons in meerdere of mindere mate wel herkent. Vanuit een meer existentieel oogpunt is eenzaamheid wellicht ook een ingang om ons innerlijk landschap nader te verkennen. Dit veronderstelt dat we bereid zijn om af te dalen en dieper te luisteren, naar onszelf en naar elkaar, zodat een schrale toestand wellicht ook vruchtbaar kan zijn. Want kun je Eenzaamheid wellicht ‘bevrienden’? Heeft Eenzaamheid ook een geschenk? En wat als Eenzaamheid een stem had?

Lezing
Aan de hand van verhalen, ervaringen en overwegingen neemt Pauline Seebregts je mee om dit thema vanuit verschillende invalshoeken nader te bezien. Met lichtheid en diepgang.

 

Pauline Seebregts
Vanuit eigen fascinatie met het onderwerp nam Pauline Seebregts als verhalenverteller deel aan verschillende ‘social design projecten’ waarin het thema op kunstzinnige wijze werd belicht en vormgegeven, met als doel om nieuwe antwoorden te vinden. Tevens verricht zij momenteel ook werkzaamheden als professioneel trainer/begeleider voor de Luisterlijn Nederland. Een telefonische hulpdienst waar getrainde vrijwilligers gesprekken voeren met aandacht ‘van mens tot mens’. Eenzaamheid is een van de meest voorkomende gespreksonderwerpen. Diepgaand luisteren maakt verschil www.storywise.nu

Lees hier de een evaring n.a.v. dit onderwerp