Een voorstelling met de verhalen van een ouder wordende dame die geconfronteerd wordt met Dementie. Alsook met het perspectief van haar dochter die haar moeder van nabij ziet veranderen.

Vertelvoorstelling ‘Handle me with Care’
Over het proces van Dementie
Een voorstelling over dementie, geïnspireerd door de zelfportretten van William Utermohlen.
Een man met Alzheimer die 5 jaar lang zelfportretten maakte totdat hij op het eind niet meer zijn eigen gezicht kon herinneren. Dit is het verhaal van William Utermohlen (1933 – 2007). In 1995 werd hij met Alzheimer gediagnosticeerd. Hij maakte daarna een serie aangrijpende zelfportretten en gaf daarmee een unieke inkijk in de ontwikkeling van de ziekte.

Bewerking en uitvoering voorstelling door Verhalenverteller Pauline Seebregts
Beelden geschilderd door Esmee Seebregts
Zang en harpbegeleiding door muzikant/zangeres Jopie Jonkers

Naar een idee van Thijs Tromp (Directeur Relief)

De voorstelling werd eerder succesvol gespeeld ten behoeve van een Presentatie over ‘Het Levensverhaal Centraal’ op Hogeschool Windesheim ten behoeve van Zorgverleners.

Verhalenvertelster Pauline Seebregts 
Pauline Seebregts vertelt haar verhalen met een glimlach en kwinkslag, iets om over na te denken en die soms zachtjes ontroeren. Het thema dementie ligt haar na aan het hart vanuit ervaringen in haar eigen leven en haar rol als naaste hierin.

Nabespreking/Dialoog
Verhalen roepen verhalen op. Naar aanleiding van de voorstelling is er eventueel gelegenheid tot uitwisseling van ervaringen.

Info Voorstelling
Duur voorstelling: 30-40 min (zonder pauze). Eventueel daaraan gekoppeld nog een nagesprek

Speelvlak: 4×3 podium/ verhoging
Doelgroep: Volwassenen
Kosten: Op te vragen
Muziek: Met muziek (niet live)

Aanvraag en informatie
M 06 49687013
E info@storywise.nu