Vertelvoorstelling ‘Wie is er bang voor de Wolf?’

Een voorstelling met waargebeurde verhalen die het thema van geweld tegen vrouwen vanuit verschillende perspectieven belicht. Slachtoffer, pleger, omgeving en hulpverlening.

Vertelvoorstelling ‘Wie is er bang voor de wolf?

Een voorstelling over het geweld tegen vrouwen en meisjes met waargebeurde en metaforische verhalen. Ook de perspectieven van de dader en omstander worden belicht. Een voorstelling die wil bijdragen aan bewustwording van de impact van het geweld maar ook wat ieder kan doen om dit geweld te stoppen.

Samenwerking en opdracht

Voorstelling is destijds ontwikkelt in opdracht en samenwerking met Bibliotheek Rivierenland en Soroptimisten West-Betuwe in het kader van de Campagne Orange the World.

Verdiepingssessie/Dialoog
Zij verwerkte de verhalen van deze mensen tot een voorstelling met daaraan verbonden de mogelijkheid tot een verdiepingssessie op maat en/of dialoog.

Info Voorstelling
Duur: voorstelling: 45 – 60 min (zonder pauze)
Speelvlak: 4×3 podium/ verhoging
Doelgroep: Volwassenen
Kosten: Op te vragen
Muziek: Met muziek (niet live)

Verhalenvertelster/Trainer en Coach Pauline Seebregts
Pauline Seebregts vertelt haar verhalen met een glimlach en kwinkslag, iets om over na te denken en die soms zachtjes ontroeren.

Voor deze voorstelling haalde Pauline verhalen op van slachtoffers, plegers en de omgeving die te maken had met geweld en hun verhaal wilde delen om zo bij te dragen aan meer bewustwording.

Aanvraag en informatie
M 06 49687013
E info@storywise.nu