06 - 49687013 info@storywise.nu
Verhalende Lezing ‘Eenzaamheid’

Verhalende Lezing ‘Eenzaamheid’

Iedereen kan te maken krijgen met eenzaamheid. In deze verhalende lezing maakt Pauline Seebregts het bespreekbaar … Eenzaamheidwordt niet alleen ervaren door ouderen zoals vaak wordt gedacht. Ook jongeren ervaren situaties en periodes van eenzaamheid. Zeker in...